Cenas

 • skolēniem - 1,40 EUR
 • studentiem un pensionāriem - 2,10 EUR
 • pieaugušajiem - 3,60 EUR
 • ģimenēm ar bērniem - 20% atlaide
 • skolēniem - 2,10 EUR
 • studentiem un pensionāriem - 2,80 EUR
 • pieaugušajiem - 4,30 EUR
 • ģimenēm ar bērniem - 20% atlaide

Gida pakalpojumi

 • grupām latviešu valodā - EUR 36,00
 • grupām latviešu valodā, ja tās ir lielākas par 30 personām - EUR 48,00
 • grupām svešvalodās - EUR 48,00
 • grupām svešvalodās, ja tās ir lielākas par 30 personām - EUR 60,50

Apmeklējums bez maksas (uzrādot personas statusu apliecinošu dokumentu)

 • pirmsskolas vecuma bērniem;
 • daudzbērnu ģimenēm;
 • dažādu profilu speciālo klašu audzēkņiem;
 • bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem,
 • krīzes centru un internātskolu audzēkņiem;
 • psihosociālās rehabilitācijas centru audzēkņiem;
 • personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti; personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti;
 • pavadoņiem, kas pavada personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam vai personas ar 1. grupas invaliditāti;
 • politiski represētajām personām;
 • grupu vadītājiem, ja grupā ir vairāk nekā 15 apmeklētāji
Par Līgatnes dabas taku pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem un vecākiem ar bērnu ratiņiem lūdzam interesēties Līgatnes dabas taku Informācijas centrā!

Norēķināties iespējams gan ar skaidru naudu, gan elektroniskajām maksājumu kartēm.

 .