Informācijas centrs un kase "Līgatnes dabas takas”
Adrese: Līgatnes dabas takas, Cēsu novads, LV-4108
Tālr.: +371 64153313, +371 28328800
e-pasts: dabastakas@ligatne.lv

Līgatnes dabas taku izglītība un komunikācija

e-pasts: ligatnesdabastakas@daba.gov.lv

Līgatnes dabas taku apsaimniekotājs
Dabas aizsardzības pārvalde
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
e-pasts: pasts@daba.gov.lv
tīmekļvietne: www.daba.gov.lv